40 Staff Nurses Vacancy at Bir Hospital

स्वस्था जनसंख्या मन्त्रालय कोभिड – १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल, वीर अस्पताल महावौद्ध,काठमाडौं करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना प्रथम पटक प्रकाशित

Read more

Vacancy at Kageshwori Manohara Municipality in all position, Dachi Kathmandu

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डांडी, काठमाडौ सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका सम्बन्धी सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७२।०५।१५ यस

Read more