कोभिडमा पहिलो दिन 🏨👩‍⚕️

नमस्कार सबैलाई, आज म हजुरहरूलाई मेरो कोभिडमा काम गरेको पहिलो दिनको अनुभव सुनाउॅछु। आजभन्दा केही महिना अगाडि मेरो वार्डबाट कोभिडमा

Read more